Zīmēšanas albumi, aplikāciju papīrs, krāsainais kartons